Dlaczego nie można wnosić własnego jedzenia i napojów?

Na obiekt nie wnosimy własnego jedzenia i picia ze względów sanitarnych. Family Park ma charakter instytucji żywienia zbiorowego i przestrzegamy wymagań Sanepidu.

Awwwards