1. The site management entity is EL-DŻI-EL Sp z o.o. with its seat in Bydgoszcz, at ul. Fordońska 246.
 2. When purchasing a ticket, the client declares that he or she has read the terms and conditions of the Play Room.
 3. Children can use the attractions only under the supervision of their parents/adults/legal custodian.
 4. Children can enter the Play Room only with an adult and remain under this person’s supervision during their stay.
 5. Child’s caretaker must be an adult. It is not allowed to leave the child under the supervision of their under-age sibling. A ticket clerk has a right to ask for an ID.
 6. If the child is left without supervision and when his or her caretakers leave the centre, applicable authorities will be informed.
 7. Children enter the Play Room in socks, without their shoes. All adults also walk in socks or wear shoe guards.
 8. In order to keep the place safe and compliant with sanitary standards, we do not allow any food or drinks to be brought into the centre. In the Play Room there is a buffet with refreshments, meals, and other food products available for purchase.
 9. It is forbidden to enter attractions with food or drinks.
 10. Prior to entering the centre, everybody using its services is obliged to read the service price list, centre’s terms and conditions, and instructions for use of individual attractions at the site.
 11. Caretakers are responsible for informing their children on the terms and conditions and instructions for use of individual attractions.
 12. While using all attractions, especially the slides, all visitors shall absolutely follow instructions for use and usage guidelines.
 13. Family Park shall not be responsible for accidents resulting from the failure to observe these terms and conditions, instructions for use of the attractions, as well as the guidelines and recommendations of the authorized personnel.
 14. The last entry is allowed not later than 1 hour before the centre is closed.
 15. Caretakers shall be obliged to take glasses, watches, and necklaces, any sharp and dangerous items off their children.
 16. A ticket authorizes you to a single entry to the Play Room.
 17. It is forbidden to bring alcohol, weapons, and other dangerous objects to the centre.
 18. In the Play Room it is absolutely forbidden to smoke, drink alcohol, and bring animals.
 19. For children's maximum safety, there is also a surveillance system installed in the Play Room.
 20. All data obtained from guests are processed in accordance with the Regulation on the Protection of Personal Data (RODO), which entered into force on 25 May 2018. More information on this topic is available at www.familypark.pl
 21. Parents (legal custodians) agree to the publication of photos, radio and television recordings with their child on the websites and in mass media, for promoting and advertising Family Park.
 22. An intoxicated person, behaving in an aggressive way, violating other people's dignity, violating public order, the provisions of the terms and conditions and the instructions for use, the failure to conform to the guidelines of the personnel and the security will be removed from the centre, and the value of unused ticket shall be returned to them. Family Park Personnel can refuse to allow intoxicated or possibly dangerous persons to enter the Park.
 23. Park opening hours can be found in the current offer.
 24. Family Park is not responsible for any valuable items, money or documents left in the changing room. Persons using the park are obliged to leave all their valuables, money, and documents in the deposit lockers at the reception.
 25. Visitors using the Park services are obliged to pay the price of all attractions used and leave the Park not later than 15 minutes after its closing hours.
 26. Claims related to the service shall be reported at the reception to the Shift Manager, where they will be informed on how to report such claims and how the claims will be processed. The basis for such claims from the client is a proof of payment for the service under claim.
 27. Slides and other attractions are places of the higher risk of injury.
 28. Disabled persons use attractions at their own risk and/or at the risk of their custodian who takes care of them during their stay in the Park.
 29. It is allowed to enter and leave the attractions only in specifically designed and prepared places.
 30. Family Park shall not be responsible for any lost objects or items left in the Park, nor any money or legal tender which were not left at the deposit. What is more, there is no obligation to store objects left by the visitors in the Park.
 31. Children that are aggressive or destroy toys belonging to the company and cannot behave in a proper way while playing with other children shall be asked to leave the Play Room with no possibility of refund.
 32. Children older than 16 shall enter on the basis of the adult’s price list. In case of doubts, our personnel has a right to ask for an ID document or a school student ID.
 33. All persons staying in the Park shall immediately conform to the announcements, and especially follow the instructions in the evacuation announcement.

Przyjęcia urodzinowe

 1. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiej usługi w Family Park i imieniu własnym zaprasza na nią gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 2. Organizator ( prawny opiekun) urodzin/imienin odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do Centrum Zabaw Rodzinnych.
 3. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej/imieninowej bez rodziców, pozostają pod opieką organizatora urodzin/imienin. Organizator przekazuje rodzicom pozostawiających dziecko na urodzinach KARTĘ ODBIORU DZIECKA, na której znajduje się numer telefonu do Organizatora oraz godzina zakończenia przyjęcia. Karta upoważnia do wstępu na teren Family Park i odbioru dziecka.
 4. Organizator urodzin zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 5. Organizator urodzin (rodzic, prawny opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.
 6. Część zorganizowana przyjęcia urodzinowego prowadzona jest pod nadzorem animatora Family Park i po jej zakończeniu dzieci przekazywane są pod opiekę Organizatora.
 7. Za czas zakończenia przyjęcia urodzinowego uważa się moment przekazania dzieci przez animatora Organizatorowi imprezy.
 8. Organizator po zakończonej części oficjalnej zostanie poproszony przez animatora o potwierdzenie przekazanej pod opiekę liczby dzieci.
 9. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN na nasze konto:
  ELDŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
  numer konta BOŚ 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001
 10. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Resztę płatności należy uregulować w dniu imprezy.
  Brak płatności zadatku w ciągu trzech dni od rezerwacji oznacza rezygnację. Nie należy opłacać całej wartości przyjęcia przed przyjęciem. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za gości, którzy nie pojawili się na urodzinach. W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu. Brak podania numeru rezerwacji może zostać uznany za brak zadatku. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko w siedzibie Family Park. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 3 dni przed przyjęciem urodzinowym, uiszczenie zadatku wymagane jest w dniu dokonania rezerwacji bezpośrednio w siedzibie Family Park.
 11. Ze względu na fakt, iż przygotowania do przyjęcia urodzinowego rozpoczynają się w dniu rezerwacji, w przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator urodzin/imienin płaci za zgłoszoną liczbę uczestników imprezy.
 13. O przebiegu urodzin ( tj. czasie wydania ciepłego posiłku, wykorzystaniu atrakcji zawartych w pakiecie, zabawach dostosowanych do wieku dzieci ) decyduje animator prowadzący urodziny.
 14. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 12 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 15. Liczba uczestników na urodzinach mniejsza niż 12 osób nie skutkuje obniżeniem opłaty stałej danego pakietu.
 16. Ilość poczęstunku na ciepło wydawana jest w zależności od przybyłych dzieci.
 17. Rezerwacja wstępna jest ważna maksymalnie na 10 dni przed rezerwowanym terminem urodzin. Brak potwierdzenia rezerwacji na 10 dni przed ustalonym terminem skutkuje wykreśleniem rezerwacji.
 18. Wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać: dzień przed urodzinami do godziny 20:00
 19. Przełożenie terminu urodzin/imienin bez żadnych konsekwencji, możliwe jest na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 20. Wykupienie pakietu urodzinowego/imieninowego, upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Family Parku. Z bezpłatnych atrakcji czyli: Smoczych Gór-ścianka wspinaczkowa, Figloraju, Dmuchanej Zjeżdżalni, Mini Domku. Oraz z atrakcji płatnych czyli samochodów i armatek . Każdy uczestnik urodzin dostaje 2 żetony na płatne atrakcje.
 21. Atrakcje wymienione w punkcie 20 nie podlegają wymianie.
 22. Niewykorzystanych w czasie urodzin żetonów na atrakcje nie można wykorzystać po oficjalnym zakończeniu urodzin.
 23. Uczestników urodzin/imienin obowiązuje główny regulamin Family Park.
 24. W przypadku dokonania przez uczestników urodzin/imienin poważnych uszkodzeń/zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Uczestnicy urodzin/imienin objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 26. W przypadku rezerwacji jednego pokoju urodzinowego wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18:00 dzwoniąc pod nr tel.: 52 321-69-55 lub 500-474-107.
 27. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie centrum.
 28. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 29. W centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy.
 30. STREFA DLA RODZICÓW – SERWIS KAWOWY
  Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców dla rodziców, warunkiem skorzystania z tej opcji jest wykupienie usługi serwisu kawowego. Do dyspozycji Rodziców przygotowaliśmy kilka stref, w których można oczekiwać na dzieci, bawiące się podczas przyjęcia urodzinowego.
 31. Szczegółowa oferta serwisu kawowego oraz zasad rezerwacji miejsc dla rodziców w wybranej strefie znajduje się na stronie internetowej https://www.familypark.pl/aktualnosci/serwis-kawowy-dla-rodzicow/ lub w Recepcji Family Park.
 32. Na przyjęcie urodzinowe organizowane w Family Park obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia z wyjątkiem tortu urodzinowego dla dzieci, ciasta oraz owoców dla zaproszonych rodziców.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu/ciasta lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszone wypieki w przypadku własnego wyrobu.
 34. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum.
 35. W przypadku dokonania przez uczestników przyjęcia poważnych uszkodzeń lub zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjna będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 36. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego w sali urodzinowej, organizator zobowiązany jest zabrać z niej wszelkie należące do niego mienie. Poczęstunek słodki i słony oraz tort urodzinowy pozostały po przyjęciu urodzinowym jest utylizowany bezpośrednio po jego zakończeniu, jeżeli organizator nie zgłosi animatorowi odpowiednio wcześniej woli jego spakowania i zabrania.
 37. Uczestnicy przyjęcia objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 38. Uczestników przyjęcia obowiązuje regulamin główny Family Park oraz regulaminy poszczególnych atrakcji.
 39. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości podczas korzystania z usług Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park jest EL-DŻI-EL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 ul. Fordońska 246, NIP: 956-20-72-966 (określany dalej jako Family Park). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 40. Sposób przetwarzania danych osobowych, których EL-DŻI-EL Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.familypark.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@familypark.pl
 41. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Family Park (EL-DŻI-EL Sp. z o.o z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246) informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna; w tym celu udostępniam adres poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych prosimy o przesłanie informacji zwrotnej "nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Family Park". Zostałem poinformowany o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody.

Entry for organized groups

 1. Family Park Play Centre provides services for organized school and kindergarten groups, as well as for other groups of visitors up to 16 years of age, with the maximum of 25 visitors.
 2. In case of a reservation for a group of less than 25 persons, a one-off fee is collected in the amount of:
  PLN 575.00 (25 x PLN 23): April, May, June, winter holidays;
  PLN 450.00 (25 x PLN 18): the remaining months.
 3. An organized group is admitted on the basis of prior reservation specifying:
  - the date and time of a visit,
  - institution’s name and address,
  - caretaker’s/reserving person’s contact data (first and last name, telephone number, e-mail address)
  - the number of children,
  - program type and chosen food option.

  Group service is available from Monday to Friday between 9 am and 1 pm in specified time ranges.
 4. Pobyty dla grup zorganizowanych realizowane są w oparciu o wybrany typ pakietu oraz programu.
 5. Within 3 days from making the reservation it is necessary to pay a deposit of PLN 100. 

  Bank account: EL-DŹI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, BOŚ number 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001
  After the deposit is made, reservation is deemed guaranteed. No deposit shall be treated as a resignation from reservation. Please enter a reservation number (specified in the form) in the title of the bank transfer.
 6. Price per child:
  - in April, May, and June — PLN 23
  - in the remaining months — PLN 18
  - visit in Professor Curious’ Lab — PLN 5

  Before they stay in the Park, caretakers shall inform about the number of children and purchase tickets authorizing to participate in the program.
 7. Price for the whole group shall be calculated on the basis of the number of children registered on the day of arrival.
 8. 6. In case of children of up to 7 years of age in the organized groups, for each 10 children one caretaker enters free of charge. In case of older children, for each 15 children on caretaker enters free of charge. The remaining caretakers buy adult tickets for PLN 4.
 9. Stays for organized groups are based on the selected package type and program.
 10. Packages for organized groups include:
  - a 2.5-hour stay in case of Family Park Adventurer program,
  - 3.5-hour stay in case of The Mysteries of Science with Professor Curious program,
  - In case of adding a food package, the time of stay is extended by 30 minutes.

  Access to attractions: terrific cannons (1 chip per person), cars (1 ticket per person), climbing wall, figloraj, balloon slide, bowling.
 11. Packages are integral unities and it is impossible to divide them into individual elements in order to get a refund for all unused attractions.
 12. Pakiety stanowią całość i niemożliwy jest ich podział na poszczególne elementy oraz zwrot kwot za niewykorzystane atrakcje
 13. When the reservation is cancelled by the Reserving Person, the deposit shall not be returned.
 14. An animator leading the program presents and explains the principles of safe usage of the attractions. After learning about these principles, the trip coordinator shall place his or her signature under the terms and conditions.
 15. It is allowed for several groups to visit the Park at the same time (adding to up to 300 people).
 16. It is allowed to be 15 minutes late. Exceeding such allowed time will start the time reserved for the visit.
 17. It is allowed to play in Family Park only in socks (without shoes).
 18. It a visitor does not have socks, it is possible to buy them in the Centre shop.
 19. Adults put on shoe guards.
 20. Children cannot have any jewellery, around-the-neck cases or any sharp or dangerous objects.
 21. It is forbidden to bring food and drinks to the Park.
 22. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN FAMILY PARK.

Individual care

 1. A parent/caretaker can leave the child of 3-14 years of age under the supervision of an animator.
 2. A parent/caretaker shall fill in the child information form.
 3. A parent/caretaker shall present his or her ID document.
 4. A parent/caretaker shall make a payment when picking up the child. Service fee is PLN 5 per hour and per one child.
 5. Family Park provides a care service from Monday to Sunday within opening hours.
 6. A parent/caretaker specifies the time of picking up the child.
 7. After the individual care finishes, the child can stay in Family Park with the parent/caretaker with no time limit, after the parent/caretaker purchases the adult ticket for the price of PLN 4.
 8. Please call us if there is a possibility of delay in picking up the child. Allowed delay with no extra fee charged is 15 minutes.
 9. A parent/caretaker shall pay for each started hour.
 10. Only a parent/caretaker or an authorized person can pick up the child. The child that has not been picked up will be transported to the emergency youth centre (Policyjna Izba Dziecka).
 11. If needed, a parent/caretaker agrees for the first aid procedures to be administered to the child.
 12. Family Park shall not be responsible for any objects left by the child.
 13. Family Park reserves the right to refuse to admit a child.
Awwwards